PF04 – Overige Zorgapplicaties

Naast het ZIS/EPD en de medisch ondersteunende systemen van laboratoria, medische beeldvorming en apotheek, hebben ook de verschillende specialisaties de noodzaak voor gebruik van (specialistische) zorgapplicaties. Variërend van het patient data management systeem voor de intensive care en OK, tot gespecialiseerde diagnostische apparatuur bij bijvoorbeeld de cardiologie en de interne geneeskunde. Bij implementatie van zulke nieuwe medische applicaties en/of modaliteiten wordt vaak voorbij gegaan aan de integratie-aspecten van zo’n implementatie. Zowel met de eigen IC(M)T afdeling als met de aanpalende afdelingen en/of patiënten. Te vaak vindt aanschaf en operationalisering plaats zonder de kansen te benutten die zich voordoen bij zulke implementaties. Topopex kan uw helpen het totaalbeeld te bewaken en de implementatie te bezien in het grotere geheel. Tevens kan Topopex u helpen om de overall doelen die horen bij zo’n implementatie te realiseren.