Privacyverklaring

Privacy verklaring, versie 1.00, d.d. 22-5-2018

Topopex B.V., gevestigd aan Kennedylaan 31 5121AA Rijen, verwerkt op kleine schaal  persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG en de GDPR.

Topopex beschermt deze gegevens door een strikt privacybeleid voor zowel deze website als voor de overall verwerking van persoonsgegevens.

In onderstaande privacyverklaring leggen wij uit hoe wij de gegevens van onze klanten, collega’s, business partners en bezoekers beschermen.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in onderstaande privacyverklaring.

Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op via de ‘contact‘-link.

Gegevens die wij verwerken

Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van deze website. Deze website verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij die expliciet en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt.

  • Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: uw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer.
  • Ook mogen wij door u verstrekte inhoud bewaren en onderhouden, zoals onder meer vermeldingen op blogs, fora, wiki’s en andere sociale-mediatoepassingen en diensten die wij eventueel verzorgen.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of  geaardheid van onze bezoekers.

Gebruik van gegevens

Gegevens die u via de website verstrekt, bijvoorbeeld via het “contact” formulier worden enkel en alleen gebruikt om uw vraag / verzoek zo goed en volledig mogelijk te beantwoorden, danwel om zo goed en volledig mogelijk aan uw verzoek te voldoen.

Gegevens die u verstrekt ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst, beperken zich tot uw naam, bedrijfsnaam, BTW nummer, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer en de corresponderende informatie van díe medewerkers die uit hoofde van de overeenkomst benodigd zijn om de overeenkomst uit te voeren. Het gebruik van genoemde gegevens beperkt zich tot het uitvoeren van de overeenkomst.

Bekendmaking gegevens aan derden

TopOpEx Medical verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzage in gegevens

Bezoekers en relaties die hun gegevens willen inzien, actualiseren of gebruik willen maken van het recht om vergeten te worden kunnen contact met ons opnemen via de ‘contact‘-link. In alle gevallen behandelen wij verzoeken om inzage of wijziging van gegevens op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring naar eigen inzicht van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Vragen van bezoekers

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over uw privacy bij het gebruik van deze website, kunt u dit doorgeven via de ‘contact‘-link.