SV08 – Organisatieinrichting

Processen kunnen pas functioneren als ze goed zijn ingebed in de organisatie. Dit betekent dat in de procesgang niet alleen de ICT stappen beschreven moeten worden, maar dat tevens verantwoordelijkheden voor de processtappen, maar ook de verantwoordelijkheid voor de keten worden belegd. Zowel op taakniveau, maar ook op het gebied van de inrichting van de organisatie. Dit is in ziekenhuizen niet altijd gemakkelijk, omdat aan de ene kant de processen vaak vele stappen beslaan die door verschillende verantwoordelijken dienen te worden uitgevoerd en aan de andere kant de organisatie van de ziekenhuizen vaak sterk georganiseerd is rondom de individuele specialismes. Waarbij er ook nog voortdurend de spanningsvelden bestaan tussen “de artsen”, vertegenwoordigd door het medisch management en het Medisch Specialistisch Bedrijf en “de ziekenhuisorganisatie”, vertegenwoordigd door het lijnmanagement en de Raad van Bestuur.

Topopex helpt ziekenhuizen om deze uitdagingen te overwinnen en om binnen de bestaande governance het maximale rendement te halen uit implementaties van IC(M)T oplossingen.

Geef een reactie