SV11 – Kwaliteitsborging

Grote ICMT implementaties en transformaties herbergen risico’s voor de organisatie. Zeker als zulke programma’s parallel plaatsvinden aan andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld een reorganisatie of fusie. In sommige gevallen zijn die risico’s zodanig groot dat ze een gevaar vormen voor de bedrijfscontinuĆÆteit. Topopex kan u helpen om deze risico’s vroegtijdig te identificeren, te kwalificeren en te mitigeren gedurende de looptijd van uw programma. Hetzij als integraal onderdeel van een door Topopex geleid programma, hetzij als individueel werkspoor waarbij wij als “derde partij” een kwaliteitsborging verzorgen op uw programma.