SV06 – Informatiebeveiliging

Ziekenhuizen beschikken over zeer persoonlijke informatie van patiënten en hebben zowel een maatschappelijke als wettelijke plicht om die data te beschermen. Zij staan in toenemende mate onder druk om te voldoen aan de NEN7510 norm. Dit is niet altijd direct voor iedereen haalbaar, maar bij elke implementatie zou voldoende tijd en budget moeten worden uitgetrokken voor het correct inregelen van autorisaties en informatiebeveiliging. Zowel binnen de applicatie, binnen de infrastructuur, maar ook als integraal onderdeel van het proces. Topopex ondersteunt ziekenhuizen bij het realiseren van NEN7510. En helpt om informatiebeveiliging een integraal onderdeel te laten zijn van elke procesverbetering en/of IC(M)T implementatie.