SV04 – Data Management en Conversies

Data vormen het hart van elk proces. In ziekenhuizen kunnen gegevens zelfs het verschil maken tussen leven en dood.” Het is niet voor niets dat programma’s als “registratie aan de bron” zo’n succes zijn. Data vormen de basis voor formele en informele informatie-overdracht tussen proces-deelnemers. Of het nu gaat om de bloedwaarden van een patiënt, de hoeveelheid voorgeschreven en/of toegediende medicijnen, of om de hoeveelheid ontvangen goederen om te matchen tegen de inkoopfactuur. Bovendien vormen data de bron voor elke vorm van rapportage. Topopex verzorgt de aansluiting tussen uw data en uw processen: Door u te helpen om uw processen zodanig in te richten dat de informatie-stromen intuïtief en correct worden onderhouden. Bovendien is TopOpex specialist in data-migraties en -conversies, die van essentieel belang zijn bij grotere implementaties zoals ZIS/EPD, ERP en Medisch Ondersteunende Systemen.

Geef een reactie