SV05 – Rapportages en Business Intelligence

Goede invoer en onderhoud van data is belangrijk, maar niet voldoende. Wat heb je immers aan die data als je er niets mee doet. De uitdaging van ziekenhuizen zit hem in het op het juiste moment aanwenden van de op dat moment beschikbare data om op het juiste moment de juiste beslissingen te kunnen nemen. Enerzijds aan de medische kant, waar het hebben van de juiste data kan helpen bij de besluitvorming over het al dan niet overgaan tot medisch ingrijpen. Maar ook voor de bedrijfsvoering, waar bestuurders, managers en medewerkers inzicht kunnen krijgen in (bijvoorbeeld) de gegevens die van belang zijn voor operationele of strategische besluitvorming. Operationele cijfers zoals roosters, aantallen medewerkers, de uitnutting van hun kostenplaats, etc. etc. Of verantwoording over de medische kengetallen zoals sterftecijfers. Topopex kan u helpen om uw data en het toepassen ervan dicht bij elkaar te brengen. Niet alleen door vorm te geven aan datastromen, infocubes en rapportages, maar tevens door u te helpen met het inrichten van een flexibele governance rondom uw datamanagement.